Om FallTek

FallTek

Teknologi til fallforebygging

Et prosjekt finansiert av RFFNord sammen med Tromsø og Alta kommune

Om FallTek

Målgrupper:

  1. Eldre hjemmeboende som har falt eller er redde for å falle (brukere)
  2. Ansatte som har befatning med gruppen eller organisering av tjenestene

Hovedmål:

Innføre teknologiunderstøttet trim og trening som forebyggende tiltak for brukerne i risikosonen for fall og utvikle en dynamisk modell for kobling av brukerbehov, organisasjonsutvikling og forskningsbasert innovasjon

 

Hva vi gjør:

Utvikler enkle og integrerte løsninger som

Fungerer i praksis

Er tilpasset brukernes behov

 

Teste treningsspill eller spillbasert teknologi koblet til motiverende tiltak

Teknologisk

Sosialt

Rammene rundt

 

Utvikle dynamisk modell

for kobling mellom brukerbehov, teknologiutvikling og organisasjonsutvikling

 

Teknologier

Det er i hovedsak to teknologier som prøves i prosjektet etter ønsker fra kommunene.

 

Alta kommune:

Prøver et Kinect-spill utviklet i prosjektet GameUp, justerert etter tilbakemeldinger.

Spillene gir øvelser basert på anbefalinger fra fysioterapeuter.

 

Spillet kjører på Office 7 og bruker et Kinect-kamera som bevegelses-sensor

 

Tromsø kommune

Prøver app utviklet ut fra ønsker - videoer basert på øvelser fra Helsedirektoratet.

 

Appen kan foreløpig kjøres på iPad eller PC, men er ikke ferdig pr. 02.17