Om FallTek

FallTek

Teknologi til fallforebygging

Et prosjekt finansiert av RFFNord  sammen med Tromsø og Alta kommune

Om FallTek

Målgrupper:

  1. Eldre hjemmeboende som har falt eller er redde for å falle (brukere)
  2. Ansatte som har befatning med gruppen eller organisering av tjenestene

Hovedmål:

Innføre teknologistøttet trim og trening som forebyggende tiltak for brukerne i risikosonen for fall og utvikle en dynamisk modell for kobling av brukerbehov, organisasjonsutvikling og forskningsbasert innovasjon


Hva vi gjør:

Utvikler enkle og integrerte løsninger som

Fungerer i praksis

Er tilpasset brukernes behov


Teste treningsspill eller spillbasert teknologi koblet til motiverende tiltak

Teknologisk

Sosialt

Rammene rundt


Utvikle dynamisk modell

for kobling mellom brukerbehov, teknologiutvikling og organisasjonsutvikling


Teknologier

Det er i hovedsak to teknologier som prøves i prosjektet etter ønsker fra kommunene.


Alta kommune:

Prøvde et Kinect-spill utviklet i prosjektet GameUp, justerert etter tilbakemeldinger.

Spillene gir øvelser basert på anbefalinger fra fysioterapeuter.

Spillet kjører på Office 7 og bruker et Kinect-kamera som bevegelses-sensor.


De tester senere Falltek-appen.

Tromsø kommune

Prøver en app som er utviklet i prosjektet i samarbeid med fysioterapeter og eldre.  Appen inneholder videoer av på øvelser anbefalt av Helsedirektoratet.


Falltek-appen kjøres i en nettleser. Den er optimalisert for iPad, men kan gjerne kjøres på et annet nettbrett eller PC. Prøv her:

http://falltek.norut.no/