Kontakt

FallTek

Teknologi til fallforebygging

Et prosjekt finansiert av RFFNord sammen med Tromsø og Alta kommune

Kontakt

Spørsmål angående prosjeketet rettes til prosjektleder på Norut

E-post: ellen.brox@norut.no

Telefon: 934 19 285