Kontakt

FallTek

Teknologi til fallforebygging

Et prosjekt finansiert av RFFNord  sammen med Tromsø og Alta kommune

Kontakt

Spørsmål angående prosjektet rettes til prosjektleder på Norut

E-post: elbr@norceresearch.no

Telefon: 934 19 285