Aktiviteter

FallTek

Teknologi til fallforebygging

Et prosjekt finansiert av RFFNord sammen med Tromsø og Alta kommune

Aktiviteter i FallTek

Testing treningsspill

 

Det ble laget flere varianter av GameUp for Alta kommune som prøvde det med flere grupper eldre på Vertshuset eldresenter. Resultatene var blanda, men hovedkonklusjonen er at det kan være engasjerende, men det er for krevende for hjemmebruk både på grunn av plassbehov og teknologi. Det bør også være et større utvalg spill for at det skal være interessant i lengden for eldre. Ettersom de eldre ikke selv mestrer teknologien bør det være noen til stede som kan bidra, og det kan derfor bli for krevende for ansatte.

 

 

Utvikling og testing av app

 

Det ble utvikla en app basert på videoer av øvelser anbefalt av helsedirektoratet. Appen ble først prøvd ut i fallforebyggende grupper i Tromsø kommune av fysioterapeuter. Denne appen var så enkel at noen av de eldre tok den i bruk hjemme bare ved å få adressen falltek.norut.no. Den er laget for iPad men kan godt brukes på en PC eller et android nettbrett. Skjermen på en telefon kan bli i minste laget. Tilbakemeldingene har vært gode både fra fysioterapeuter og brukere.

Organisering

 

Det har vært fokusert på hvordan kommunene kan organisere tilbud av treningsteknologi til fallforebygging. Det må være enkelt og det må være inkludert i definerte oppgaver.