Partnere

FallTek

Teknologi til fallforebygging

Et prosjekt finansiert av RFFNord  sammen med Tromsø og Alta kommune

Partnere i prosjektet

Tromsø kommune


Prosjekteier.

Kontaktperson: Annie Skoglund, leder seksjon for hjemmetjenester

Alta kommune


Prosjektdeltaker

Kontaktperson: Anita Tangen, leder Vertshuset eldresenter

Norut


Prosjektleder.

Kontaktperson: Ellen Brox, seniorforsker IKT


Nordlandsforskning


Prosjektdeltaker

Kontaktperson: Ragnhild Holmen Waldahl, Forskningsleder