Partnere

FallTek

Teknologi til fallforebygging

Et prosjekt finansiert av RFFNord sammen med Tromsø og Alta kommune

Partnere i prosjektet

Prosjekteier.

Kontaktperson: Annie Skoglund, leder seksjon for hjemmetjenester

Prosjektdeltaker

Kontaktperson: Anita Tangen, leder Vertshuset eldresenter

Prosjektleder.

Kontaktperson: Ellen Brox, seniorforsker IKT

 

Prosjektdeltaker

Kontaktperson: Ragnhild Holmen Waldahl, Forskningsleder