Hjem

FallTek

Teknologi til fallforebygging

Et prosjekt finansiert av RFFNord sammen med Tromsø og Alta kommune

Prosjektet hadde som mål å innføre teknologi som kan understøtte trim og trening til fallforebygging, og spesielt se på hvordan dette kan organiseres i kommunene.

Fall er den alvorligste og hyppigste hjemmeulykken hos eldre mennesker. Omtrent 30% av befolkningen over 65 år og 50% av befolkningen over 80 faller hvert år.

 

Fallforebygging er høyt prioritert i kommunene og Falltek skal utvikle og bruke motiverende teknologi til fallforebyggende trening. Gjennom å kombinere følgeforskning og utvikling av teknologi kan vi

 

  1. Bedre fange opp brukerbehov
  2. Støtte innovative prosesser i kommunene og
  3. Tilpasse teknologiutviklingen til brukerbehov og kommunens organisering.

 

I Fysioterapeuten 9-2018 har vi skrevet om teknologien i "Treningsteknologi, en del av et fremtidig fallforebyggende tilbud?". Se side 56.